DTP služby

Zkratka od DESKTOP PUBLISHING označuje specifický obor lidské činnosti, díky němuž je možno (přeneseně řečeno) publikování na stole potažmo publikování pomocí počítače. Jde o úpravy konceptů reklamy jako např.: scan, retuš, sazba, zlom, předtisková příprava, dokončovací práce apod. V praxi to znamená, že DTP operátor korektně a vkusně připraví předlohy určené k tisku. K tomu, aby mohl dokument vzniknout, je zapotřebí kromě počítače a obsluhy také sázecího počítačového programu.

Vznik DTP lze vysledovat kolem roku 1980, kdy byl vytvořen první sázecí program PageMaker. Po něm přišlo samozřejmě mnoho dalších programů, které tento specifický druh zpracování reklamy ještě rozšířily a vylepšily.

Samotná sazba dokumentu spočívá ve vkládání textů a obrázků na stránku a jejich upravách. Většina sázecích programů pracuje v režimu WYSIWYG a nabízí řadu funkcí, od importu mnoha druhů formátů až po detailní přípravu pro tisk. ( WYSIWYG - z angl. What You See Is What You Get – co vidíš, to dostaneš. Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu.)

Proč využít DTP

 • Digitalizace = zkvalitnění a zrychlení zároveň
 • Zlepšuje se uživatelský komfort a přístupnost nabízených DTP prostředků je lepší.
 • Vzájemně se prolínají možnosti klasických textových editorů a DTP prostředků.

Kdo jsou převážně uživatelé DTP

 • firmy, které se profesionálně zabývají tvorbou podkladů pro polygrafický průmysl
 • pracoviště běžných firem, které využívají dle aktuální potřeby DTP prostředky
 • jednotliví uživatelé, kteří využívají občasně DTP pro prezentování vlastních aktivit

Hlavním článkem DTP sestavy je počítač, ke kterému jsou připojena odpovídající zařízení - např: skener, tiskárna, tablet, digitální fotoaparát, kamera a další.

K čemu jsou DTP služby

Ofsetová tiskárna s pětibarvovým strojem, možnost digitálního či velkoformátového tisku. Nuže, na co všechno se to dá využít?

 • hlavičkové papíry
 • vizitky
 • obálky
 • prospekty
 • katalogy
 • kalendáře
 • letáky
 • skládačky
 • pohlednice
 • plakáty
 • časopisy
 • knihy
 • společenské tiskoviny
 • obaly
 • obchodní materiály
 • pozvánky
 • a další..

Při využití DTP služeb je nutné věnovat pozornost použitému druhu písma. Pro někoho to možná zní absurdně, ale užití specifického písma může podléhat licenci podobně jako počítačové programy. Na písma se v praxi často vztahují i multilicenční podmínky, které hlídá BSA (Business Software Alliance). Není třeba se děsit, řadu písem získávají uživatelé jako součást již zakoupených aplikací – kancelářských typu MS Office či grafických nebo publikačních. Ovšem určitá ostražitost je na místě, protože velmi často se potíže s autenticitou dají odhalit prostřednictvím běžných tiskovin, ve kterých firmy „nelegální“ písmo použijí. Každý font má totiž nezaměnitelný rukopis a profesionál snadno pozná, že jde o písmo z jeho studia. Nejsnadnější obranou proti nechtěnému pirátství je užívat pouze fonty z autorizovaných zdrojů – rozhodně ne z anonymních zdrojů na internetu.

Chcete-li v oblasti grafické či textové reklamy vyniknout něčím neobvyklým, pak rozhodně využijte služeb certifikovaných profesionálů. Nechte si od nás poradit a sestavit podrobnou analýzu možností publikace a dostupných zdrojů. Ušetříte tím starosti a nepříjemnosti nejen sobě, ale i vašemu podniku a váš obchod a reklama budou moci bez obav vzkvétat. Kontaktujte nás >>