Logo, logotyp

Pojem logo je celosvětově velmi zdomácnělý a naprostá většina lidí ví, co znamená. Jedná se o označení společnosti, firmy či instituce a vyznačuje se specifickým grafickým provedením. Logo je nejčastěji uváděno na produktech firmy a pomáhá tak jednoznačně produkt identifikovat a přiřadit ho tak k dané společnosti. Mimo jiné pomáhá vytvářet povědomí o dané značce (tzv. image-building).

Způsobů pro vytvoření loga je mnoho. Ovlivňujícími faktory jsou nejen možnosti grafického zpracování, ale i materiály, do nichž bude toto logo otištěno (případně natištěno na povrch). V dávných dobách se loga (ornamenty, erby) společností ryla do měkkých materiálů ručně a byla to práce jistě velmi namáhavá. Dnes už naštěstí dokážeme využít moderních postupů a materiálů, takže je výroba jednoduchou a rychlou záležitostí.

Kam logo umístit

Jedním z nich je potisk. Za pomoci moderních technologií dokážeme potisknout v podstatě všechny materiály, které se běžně v průmyslu používají a to ve velmi vysoké kvalitě. Dalším způsobem, jak si nechat vyrobit své logo, je ražením. Za pomoci speciálně vytvořených štočků a forem se razí do vhodného materiálu. Velmi oblíbeným výrobním postupem tzv. gravírování, při kterém je – zjednodušeně řečeno – finální produkt vyroben opracováním monolitu. Není sice zcela univerzální - dá se sice použít pouze na vybrané materiály – ale díky řízení procesu počítačem je dosahováno velké přesnosti a kvality. U gravírování laserem je pak přesnost na setiny milimetru. Bez nadsázky můžeme říct, že největší práce na výrobě loga společnosti je ho vymyslet.  

Prvními místy, kde se „loga“ v minulosti objevila, byly například rodové erby. Svým způsobem šlo o obchodní subjekty, stejně jako s kterými obchodujeme dnes. Stavovské rody měly svá sídla, pravidla, „zaměstnance“, prostory k podnikání a nabízely komodity pro obchod. Jejich prioritou bylo samozřejmě sloučit všechny aktivity, které se jich týkaly, pod nějaký symbol, který by byl jasně identifikovatelný a pokud možno nezaměnitelný s ostatními. Symbol, který by vyjadřoval, kdo jsou, co je jejich posláním a mnohdy i zobrazit způsoby, jak toho poslání dosáhnout. Mimo jiné měly dát ostatním jasně najevo, s kým mají tu čest. Ve středověkých bitvách si erbovními znaky rytíři označovali své brnění a přilbu. Taková výrazná značka umožňovala rychlou orientaci v bitvě a pomáhala rychle rozlišit spojence a nepřátele.

I dnešní situaci můžeme nazvat bitvou. Bitvou o zákazníka. A pokud vojska našich produktů splynou s ostatními na bitevním poli, může se snadno stát, že zákazník označí za vítěze cizí vojska a my budeme s hanbou poraženi.

Dnešní trh a obchod je daleko více rozvinutý a tak loga ztratila svojí jednoznačnost. Obory lidské činnosti se dalece rozšířily, takže už je mnohem obtížnější je postihnout jednoduchým grafickým symbolem tak, aby jednoznačně vyjádřily, jakým oborem se daná společnost zabývá a v čem obchoduje. Dva zkřížené meče už nemusí jednoznačně vyjadřovat rytířský řád a ani dvoubarevná koule není jasným ukazatelem, že daná společnost provozuje internetový marketing. To už je ale otázka pro marketingové stratégy, aby vytvořili kampaň, která „symbol naší společnosti“ pomůže prosadit mezi ostatními a zviditelnit jej tak, aby si jej lidé snadno zapamatovali.

Zůstává tedy to hlavní: vytvořit jednoduchou, snadno zapamatovatelnou „ikonu“, která se vžije do podvědomí lidí a díky které budou schopni asociovat výrobky či služby takto označené právě s naší společností.