Mediální agentura

Mnoho z nás už se s tímto pojmem setkalo, ale mnozí možná netuší, co si pod tím vlastně představit. Čím se zabývá taková mediální agentura a co je jejím cílem. Jaký přínos má pro náš každodenní život?

Mediální agentura je společnost, jejíž specializací je nákup a zajištění reklamního prostoru v médiích. Má na starosti výběr vhodných médií, rozhoduje o správném rozvržení reklamních kampaní (např.: vhodných časů pro reklamu / nejefektivnějšího využití reklamního prostoru (např.:TV, rozhlas / tisk, internet) Důležitou součástí práce mediální agentury je také zkoumání chování cílových skupin, vyhodnocování výsledků průzkumů a přizpůsobování konkrétních reklamních kampaní podle vývoje reklamního trhu právě těmto výsledkům.

Co je to mediální agentura

  • Media Research, (výzkum médií) – pracovní tým sleduje jak samotná média, tak chování diváků, posluchačů apod. a sbírá poznatky, které se dají později aplikovat při přípravě reklamních kampaní (například konkrétní sledovanost pořadů v určitých vysílacích časech apod.).
  • Media Planning, (plánování médií) – zde se uplatňují změny získané výzkumy, vybírají se vhodná místa a časy pro umístění reklamy s ohledem na to, jakou cílovou skupinu dané kampaně chceme oslovit. Součástí plánování je také nastavit nejoptimálnější frekvenci, s jakou se má reklama objevovat.
  • Media Buying, (nákup médií) – zde je úkol jasný, i když ne zdaleka nejjednodušší. Jde o nákup prostoru v jednotlivých médiích, samozřejmě s důrazem na získání co možná nejvýhodnějších cenových podmínek.

Co by vás mělo motivovat při rozhodování, zda k propagaci využít služeb mediální agentury? Tak trochu by se to dalo přirovnat k rozdílu při soudním jednání, pokud si vezmete obhájce či pokud se rozhodnete hájit sami. Máte právo se hájit sami a máte i určitou šanci, že soudní spor vyhrajete, ale riziko neúspěchu je velmi vysoké. Zato máte-li na své straně někoho, kdo dané problematice rozumí, kdo celý život zasvětil této profesi a kdo vám dokáže poradit, jaké rozhodnutí je pro vás to nejlepší, pak je šance na výhru velmi vysoká.

Neuroplanning

Novinkou marketingových strategií mediálních agentur je tzv. neuroplanning. Spočívá v optimalizaci mediálních (komunikačních) kampaní na základě nejnovějších výzkumů z oblasti neurologie, psychologie a marketingu. V praxi to tedy znamená využití moderních technologií (například magnetické resonance), s jejíž pomocí jsou získávána nejpřesnější data o působení různých typů médií na mozková centra. To ve výsledku umožňuje naprosto optimální plánování médií a zaručuje nejlepší výsledky kampaní pro klienty.

Zvolit správný druh reklamy v pravý čas a na správném místě je opravdu velmi náročné, protože díky rychlému vývoji trhu může docházet k velkým změnám a to v poměrně krátkých časových úsecích. Naše mediální agentura seuní těmto změnám přizpůsobovat a včas a efektivně na tyto změny umět reagovat. Opravdu dobré mediální agentury jsou schopny oslovit i cílové skupiny obtížně zasažitelné pomocí masových médií. Na základě získaných bohatých zkušeností dokážou připravit a zrealizovat pro své klienty reklamní kampaně na klíč s důrazem na efektivitu a přínos pro klienta. Jednotlivé formy, média  a lokace musí být vybírány s ohledem na efektivitu reklamy.

Na základě výzkumů a konkurenčních analýz rozhodují mediální plánovači o efektivním umístění reklamy (dle rozpočtu klienta) do specifických typů médií, rozdělují peníze mezi jednotlivé reklamní subjekty a podle charakteru kampaně vybírají odpovídající formáty. Předtím, než se kampaně nakoupí a spustí, si agentura s klientem dohodne reálné, měřitelné výsledky, které se velmi často dají měřit již v průběhu kampaně. Samozřejmě, přesnost momentálních výsledků závisí na druhu zvolené kampaně. V případě reklamního prostoru na internetu je měřitelnost výsledků velmi přesná a v krátkém časovém horizontu.