PPC reklama

PPC reklama, čili reklama na principu platby za kliknutí (pay per click) patří mezi hojně využívané nástroje internetové reklamy. Hlavní princip PPC reklamy spočívá v tom, že inzerent neplatí za každé zobrazení reklamy, ale až ve chvíli, kdy na danou reklamu někdo klikne.

Obrovskou výhodou PPC reklamy je její plánovatelnost a měřitelnost. Od spuštění kampaně až po její ukončení máte okamžitý přehled o vydaných investicích, o účinnosti reklamy a o správném zacílení. Díky tomu můžete reklamu flexibilně přizpůsobit poptávce „za chodu“ a docílit tak maximálního efektu. 

Celosvětově nejvíce využívaným reklamním systémem je Google AdWords. Vzhledem k tomu, jak Google pomalu ale jistě proniká do všech oblastí internetu, se není čemu divit. V Česku začínala PPC reklama systémem eTarget, který vznikl již v roce 2003, o několik let později vznikly další velké systémy, které už dnes běžně známe: adFOX (Centrum.cz)  a Sklik (Seznam.cz). Internetovou reklamu v režimu PPC ale nabízí i mnoho dalších reklamních systémů, například bbKontext a Adcontext.

Jak tedy v praxi PPC reklama funguje?

Platí se pouze za uskutečněný proklik (kliknutí na odkaz), nikoliv za pouhé zobrazení inzerátu. Díky reklamě ve vyhledávačích se reklama nabízí jen těm, kteří nabídku opravdu hledají. S využitím kontextové reklamy pak zadavatelé mohou lépe cílit své inzeráty. Inzerát se zobrazuje jen na předem daná klíčová slova. (či jejich synonyma a pády).

Typy textové PPC reklamy:

 • ve vyhledávačích (placené vyhledávání) - konkrétní reklama ve vyhledávačích se zobrazuje podle hledané fráze. A to podle klíčových slov/slovních spojení, které si inzerent v systému sám nastaví.
 • katalozích - zobrazí podle slov, která jsou interním systémem ke kategorii přiřazena (např. eTarget)
 • v obsahových stránkách (kontextová reklama) - systém například na Lupa.cz rozpozná článek (například hustotou slov) o počítačových procesorech a podle toho zobrazí čtenářům odpovídající reklamu.

Zadavatel reklamy si v tedy systému zadá klíčová slova či fráze, napíše texty inzerátů a sleduje počet zobrazení, počet prokliků, míru prokliku (počet kliknutí / počet zobrazení). Následně, podle vývoje situace,  upravuje nastavení ceny za proklik, sleduje pozici reklamy a upravuje texty svých reklam.
Jako velká firma (i jako malý podnikatel, samozřejmě) můžete mít v systému více druhů reklam zaměřených na různá klíčová slova – tedy i na různé zákazníky. Můžete díky tomu oslovit široké spektrum zákazníků a dosáhnout tak maximálního efektu reklamy, což se jistě velmi přínosně odrazí na zisku touto reklamou navýšeném.

Výhody a nevýhody PPC reklamy:

Výhody:

 • platí se pouze za uskutečněný proklik na reklamu
 • velmi dobré cílení díky výběru klíčových slov, na která se může reklama zobrazovat
 • okamžité spuštění / zastavení reklamy
 • online kontrola nákladů
 • nastavení maximální ceny prokliku, maximální ceny za den
 • optimální sledování účinnosti reklamy.

Nevýhody:

 • u složitých kampaní je tu téměř každodenní starost o reklamní sestavy pro docílení maximálního výsledku
 • nutná znalost problematiky jednotlivých PPC systémů
 • relativní obtížnost správného nastavení reklam.

Z výčtu výhod a nevýhod jasně vyplývá, že PPC reklama je velmi výhodná. Pokud si ale jejím přesným nastavením nejste jisti, nechte si poradit od zkušených odborníků. Vytěžíte tím z reklamy maximum. Kontaktujte nás pro bližší informace.