Reklama na internetu

Před deseti patnácti lety byla internetová reklama ještě poměrně neznámý pojem. Představa projektu, který se sotva klubal z plenek, byla ještě nejasná a budoucnost nejistá. Dnes už můžeme s jistotou říci, že reklama na internetu má jistou budoucnost. Uživatelů a návštěvníků internetu jsou u nás i na celém světě milióny a i díky tomu se internetová reklama dostane v podstatě všude. Nástroje reklamy na internetu jsou opravdu mocné a dosáhnou velmi daleko.

Správný výběr internetové reklamy zvýší její účinnost

Reklama na internetu je velmi různorodá, aby mohla zasáhnout všechna rozličná odvětví lidské činnosti. Pro zjednodušení ji ale můžeme rozdělit do hlavních bodů takto:

Plošná reklama (bannerová reklama) je typem, do kterého spadají jak samotné bannery, tak i další formáty - ilayer, skyscrapper apod. V počátcích byla ostře kritizována, dnes se ale stala součástí většiny webových stránek. Jedná se o druh aktivní internetové reklamy a díky použití multimediálních prvků při vývoji nabízí širokou škálu možností využití. Bohužel, ne všichni internetoví návštěvníci "interaktivní" bannerovou reklamu oceňují. Pod pojmem textová reklama jsou uvedeny jakékoliv placené či neplacené odkazy, vč. hypertextových odkazů.

Intextová reklama

Intextová reklama je svým způsobem také druh aktivní internetové reklamy. Jedná se o reklamu zobrazující se přímo v textu webové stránky v závislosti na aktuálním chování uživatele. Nezobrazuje se jako klasická (bannerová) reklama, pouze se podtrhují různá slova (odkazy) a po najetí kurzoru myši přes podtržené klíčové slovo se zobrazí reklama.

Ta může obsahovat různé formáty reklamy - např.: textovou reklamu, textovou reklamu s logem, flash reklamu. Tento druh reklamy je většinou velmi úspěšný, protože zákazník se pro tuto reklamu v postatě "zaměří sám" zadáním klíčových slov. Její implementace do kódu webu je jednoduchá a pro samotného návštěvníka je tento neagresivní způsob reklamy příjemný, tudíž ji i lépe přijímá a je pro ni přístupnější.

Internetový marketing

SEM (Search Internet MArketing) patří mezi nejefektivnější způsob reklamy na internetu. Má formu placené propagace, většinou spojenou s PPC (Pay Per CLick) modelem, tedy placenou za kliknutí na odkaz nebo banner na serverech, které tento model podporují. Často se používá pro zakoupení (garanci) pozic pro vyhledávače, na placené zápisy do katalogů nebo sponzorované odkazy. Princip tohoto druhu internetové reklamy je postaven na finančních možnostech klienta a se strukturou webu či obsahem souvisí jen minimálně. Z hlediska implementace je tedy velmi nenáročný, navíc díky velmi přesným statistikám lze přesně sledovat účinnost reklamy a efektivitu investic do ní vložených.

Marketing stránek je klíčový pro internetovou reklamu 

Důležitou součástí pro efektivitu internetové reklamy jsou techniky pro marketing stránek:

 • přednostní a katalogové zápisy
 • výměnná reklama
 • optimalizace webových stránek pro vyhledavače,
 • nákup reklamy (plošné/bannerové, textové, intextové)

Efektivní internetovou reklamu zajistí správný obchodní model

Výběr obchodních modelů, které se uplatňují při vytváření internetové reklamy:

 • PPC - platba za proklik s aukční cenou (pay per click) - občas se označuje CPC
 • CPC  - platba za proklik (cost per click) - občas se označuje PPC
 • CPM - platba za zobrazení  (cost per mile, platba za tisíc zobrazení) - označovaná i PPV
 • PPV - platba za zobrazení (pay per view)
 • CPI   - platba za impresi  (cost per impression)
 • CPA  - platba za akci, za provizi (cost per action)
 • sponzorship - platba za pevné umístění a čas
 • platba za unikátní uživatele - cena za počet unikátních uživatelů, kteří shlédli reklamu