Reklamní bannery

Reklamní banner, hovorově počeštěn na reklamní proužek, je formou reklamy, nejčastěji využívané na internetových stránkách. Patří mezi nejpoužívanější způsoby reklamy na internetu. V praxi jde svým způsobem o malé místo na „nástěnce“ www stránek.

Příklady bannerů

 • Klasický banner - 486x60 pixelů
 • Skyscraper - 120x600 pixelů (vertikální banner, optimalizovaný pro záběr celé „výšky“ zobrazení)
 • Head banner - 745x100 pixelů (horizontální banner, optimalizovaný pro záběr celé „šířky“ zobrazení)

Jedná se tedy o obdélníkovou plochu (o definovaných rozměrech), na které je možno zviditelnit reklamu, a to několika způsoby:

 • statický obrázek
 • animace (sekvence snímků)
 • HTML a JavaScript (dynamické načítání obsahu)
 • Flash animace (multimediální sekvence – video, zvuk, interaktivní reakce na pohyb kurzoru)

Historie reklamních bannerů

První reklamní banner se objevil na internetu v roce 1994. Statický obrázek, který ještě sám na sobě musel nést informaci o tom, aby na něj čtenáři klikli, protože by jinak nevěděli, co s ním dělat.  Klasické bannery jsou dnes využívány v malé míře a spíše při specifických příležitostech. Způsobuje to tzv. „banner blindness“ (bannerová slepota), kdy návštěvník přestane statickou složku stránky vnímat. S novými formáty bannerové reklamy tento jev ale úspěšně mizí a převážně díky úpravě reklamních podkladů „ve FLASHi“ (nové grafické možnosti, možnost spojení vizuální části se zvukem či videem) je dnes tato reklama velmi dynamická a inzerentovi přináší jistotu, že návštěvníky stránek zaručeně osloví vždy novým a neotřelým způsobem.
Od doby prvního banneru urazila internetová reklama dlouhou cestu a i když principy použití reklamních bannerů zůstávají v podstatě stále stejné, pořád si drží přední místo mezi nejefektivnějšími způsoby propagace na internetu.

Stará, ale osvědčená lidová moudrost praví, že peníze hýbou světem. To samé ale platí i o reklamě, protože reklama a peníze jsou velmi úzce spjaté a bez dobré a propracované reklamy nemá dnes žádný projekt šanci na úspěch. Představte si, že stojíte za úžasným moderním projektem. Přijdete s převratnou myšlenkou, vynaleznete úžasný patent a budete ho vyrábět jako jediní na světě.  Ale pokud o něm nebude svět vědět, kdo si váš výrobek koupí?

Internet se jako téměř všemocný nástroj rozšířil do většiny oblastí lidské činnosti a jen málokdo si bez něj dokáže svůj život představit. Ovlivňuje nás na každém kroku a jeho tržní potenciál roste každým dnem. Jeho výhodou (v našem případě internetové reklamy) je, že můžeme mít jistotu vysoké denní návšěvnosti bez práce - jen vhodně zacílit

Jak reklamní bannery vydělávají?

Systém modelů plateb za reklamní bannery prošel dlouhým a složitým vývojem, tak aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího způsobu měření účinnosti bannerů a dala se tak lépe spočítat návratnost investic do této reklamy vložených.

 • CPT – cost per thousand – nejstarší a základní způsob proplácení reklamy (známá také jako CPM – cost per mile). Zde je cena stanovena za jednotku CPT - tisíc zobrazení (načtení reklamní plochy návštěvníkem stránek). Občas je nazývána i PPV - pay per view.
 • Sponzorship – jedná se o platbu za konkrétní umístění na stránce, často v kombinaci s vymezením doby, po kterou bude banner zobrazován.
 • PPC/CPC (pay per click/cost per click) – je definován jako cena za kliknutí. Jedná se o měření počtu prokliků, tedy kolik návštěvníků na daný banner kliknulo. 
 • CPA – cost per action – platba za akci. Zde je platba (provize) přiznávána za akci spojenou s pronikem. Například: návštěvník se kliknutím na banner dostane na stránky e-shopu, kde si objedná určité zboží. Výdělkem je pak nejenom cena za proklik, ale i provize z takto zakoupeného zboží.

Více informací o formách reklamy naleznete na stránce zabývající se reklamou na internetu.

Využití reklamních bannerů k propagaci přináší mnoho výhod. Zisk přímo souvisí s návštěvností stránek. Jsou-li stránky kvalitní a jejich obsah dokáže přitáhnout mnoho návštěvníků, pak si na sebe v podstatě vydělávají samy. Další výhodou, při využití dynamického načítání obsahu, je originalita zobrazované reklamy. Dokáže oslovit vždy novým způsobem jednak čtenáře, kteří na stránky zamířili poprvé, ale i ty, kteří je navštěvují pravidelně.