Reklamní design

Co si představíte pod pojmem design?  Předně asi vizuální stránku objektu či předmětu, že? Cílem designu je co nejefektivnější propojení funkční a estetické složky navrhovaného předmětu či objektu. Velký důraz je přitom kladen na použité materiály a technologie. Designem může být označován jak výrobní proces, tak i hotový výsledný produkt této činnosti.

Reklamní design, ač na první pohled popouští nevázaně uzdu fantazii a nechává múzy působit v celé jejich kráse, se řídí svými vlastními (mnohdy nepsanými) pravidly, aby jeho umění neskončilo kýčem. Pro tvorbu designu je nutné se tato pravidla naučit a osvojit si je při své práci.
Pokud zvládneme chápat vnitřní záležitosti např. grafického designu, může naše výtvarná fantazie vyváženě narušovat daná pravidla a tím rozšiřovat spektrum výtvarného umění.

Reklamní praxe

Toliko teorie a teď trochu praxe. Design nás ovlivňuje přímo i nepřímo každý den. Není sice na první pohled nezbytnou součástí naší fyzické existence – nesytí nás ani nešatí, ale je pevně zakomponován do osobnosti každého z nás. Mít vkus, umět ocenit (či docenit) různé aspekty při našem každodenním působení na tomto světě (v této společnosti) - to je jedním z předpokladů úspěchu.

Stručně řečeno, pod zdánlivě jednoduchým a jednovýznamovým slovem design se může skrývat celá řada faktorů, které mohou různými způsoby ovlivnit nejen nás, ale i naše okolí – a to mnohdy velmi zásadním způsobem. Vezměme si příklad: Porsche – jeho design je jedinečný. Mnoho automobilů se může jevit podobnými, mohou mít stejné určité prvky, ale žádný z nich nemá to, co právě Porsche v tak dokonalé symbióze.  S jedinečností designu přímo souvisí i „slovo“ styl. Není tomu zas tak dlouho, co takovýto vůz dával jasně najevo, kdo je jeho majitel. Vypovídal velmi přesně o rysech svého pána. O tom, jaký má styl.          

Design v každodenním životě

To samé vypovídá design našich produktů a našeho zázemí i o nás. Pomáhá nám vyčlenit se ze zástupu průměrnosti a oslovit něčím novým, co zaujme a uchvátí ty, kteří touží po změně. A tak jako náš osobní design (styl oblékání, způsob jednání, řečnické schopnosti, osobní kvality aj.) vypovídá mnohé o nás samotných a dokáže změnit mnoho věcí v našem okolí, stejně tak funguje i v našem obchodním životě.

Mnoho lidí – našich obchodních partnerů, ale i obyčejných lidí – bude zajímat, kdo vlastně jsme. Co jim můžeme nabídnout? Mají v nás jistotu? Jsme seriózní? Jaké jsou naše motivy? Dokážeme se o ně postarat? Každý den zaznívá mnoho takových otázek. Ale vhodný design naší propagace pomůže jakékoliv obavy rozptýlit.

Příklady designu

Máme mnoho možností, jak lidem ukázat, jaký je náš styl a jaký design nás vystihuje. Zde je pár příkladů:

  • Grafický design – grafické prvky a či texty složí pro představení informace či myšlenky – např.: tištěná media, propagační materiály, plakáty, knihy aj.
  • Webdesign – reklama na internetu je velmi důležitým prvkem propagace a i zde je kladen velký důraz na odpovídající design
  • Modní design – I to, jak se oblékáme (či jak držíme krok s módou) a jak působíme na své okolí (to se týká i „módních“ doplňků, které přímo s naším podnikáním souvisí) je velmi důležité pro náš vztah s okolím
  • Environmentální design – to, čím se obklopujeme, vypovídá mnoho o nás samotných. Pro mnoho lidí může být tento faktor určující

Výběr vhodného designu i způsobu, jak ho prezentovat, je důležitým prvkem pro náš osobní úspěch i pro úspěch našeho podnikání.