Reklamní email, directmail

Pokud se orientujete (pohybujete) v internetovém marketingu a chcete oslovit jen určitou cílovou skupinu zákazníků, pak určitě využijete možnost propagace přes reklamní e-maily nebo pomocí cílené pošty (directmail). Díky poměrně přesné sledovatelnosti zájmů uživatelů internetu lze jednoduše zvolit cílovou skupinu a podle toho rozhodnout, jaký výrobek bude prezentován. Stejně jako u mediální reklamy (např. televize – nemá cenu obsazovat v sobotu ráno reklamní blok nabídkou slev na užitková auta, protože 90% diváků jsou děti) je i při propagaci pomocí reklamních e-mailů třeba dobře zvážit pro a proti.

Jaké jsou výhody reklamních e-mailů?

  • naplánování a průběh reklamní kampaně přesně podle vašich specifikací (datum a čas)
  • možnost personifikace e-mailového sdělení (oslovení adresáta, ...)
  • možnost zaměření cílových skupin a díky tomu i vytvoření rozlišných variant sdělení
  • použití interaktivních prvků prezentace
  • možnost zasílání pravidelných nabídek zákazníkům
  • velmi přesná měřitelnosti výsledků
  • pravidelnost rozesílky newslettrů (akce, slevy, novinky)

Nespornou výhodou reklamních e-mailů je cena takovéto reklamy. Je totiž zanedbatelná. Ve srovnání s ostatními formami reklamy je nenáročná na prostředky a přitom dokáže sdělit to podstatné. V rekordně krátkém čase, s drtivou úspěšností doručení.

Má to i nevýhody?

Velkým úskalím reklamních e-mailů je, že určité procento příjemců s obtížemi rozezná seriózní reklamní e-mail od SPAMu. Od doby rozšíření internetu v ČR ve větší míře zde panoval na poli e-mailové reklamy chaos, nebyl k dispozici žádný zákon, který by jednoznačně definoval a vymezoval SPAM. To trvalo až do roku 2004, kdy byl přijat Zákon o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), který problematiku SPAMu upravuje a vyžaduje prokazatelný souhlas příjemce zprávy. Dohledem nad dodržováním je v pravomoci Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tyto doby se ale propagaci pomocí reklamních e-mailů značně podepsaly. Začleněním do EU se naštěstí pravidla ještě zpřísnila, což opět umožňuje rozvíjení internetového marketingu bez obav ze zaměnitelnosti se spamováním. Přesto ale, pokud se rozhodnete vydat právě touto cestou, doporučujeme oslovit odborníky, kteří vám poradí, jak se nedostat do pasti antispamového zákona. Hranice může být někdy velmi tenká.

Directmail

Další formou, jak zasáhnout svou reklamou přesně vytipovanou cílovou skupinu, je tzv. directmail. Jedná se o propagační činnost, ke které je využíváno zasílání pomocí pošty nebo distribuční sítě přímo osobě, které chceme produkt či službu nabídnout. Například: dopis, pohlednice, katalog, ceník, objednávkový list,  Directmail je součástí tzv. directmarketingu (přímého marketingu). I zde je ale nutno respektovat zákon o regulaci reklamy a zákon o ochraně osobních údajů.

Jak by měl tedy takový „seriózní“ reklamní e-mail vypadat

Protože pojem SPAM s pojmem "reklama" souvisí jen velice volně, pojďme si ujasnit, co musí splňovat každý dopis. Dopis může být bezpečně odeslán jen v tom případě, že odesilatel u každého konkrétního příjemce má rozumný důvod se domnívat, že jej obsah dopisu zaujme, či přesněji, že se alespoň nebude cítit obtěžován tím, že ho dostal. Najdou se bohužel agentury, které si pletou výraz "veřejněný údaj" s "údaj k volnému použití". Pokud directmarketingová agentura bude do svých databází zařazovat jen adresy, u kterých to jejich vlastníci dovolili a další adresy budou přibírat jen velice opatrně tak, aby příjemci konkrétním sdělením byli osloveni a nebyli obtěžování, pak je vše zcela v pořádku.

Pokud jsou vaše produkty či služby zaměřitelné na cílovou skupinu, která má na internetu silný potenciál, pak rozhodně neváhejte a propagujte po internetu. Nic tím neztratíte, naopak – každý zákazník se počítá. Pomůžeme vám vybudovat ditribuční seznamy pro pravidelné odebírání newsletterů.