Reklamní fotografie

Známe je všichni. Každý den je někde vidíme. Prapůvodně byly černobílé, pak barevné, dnes už obojí, avšak digitální: Fotografie. Jedna fotografie je za tisíc slov, říká se. A mnozí budou souhlasit, je to tak.

Reklamní fotografie má hlavní využití při propagaci zboží. Její nejčastější místo je kupříkladu na reklamních letácích, v katalogu, na výstavě, ale i v běžné formě propagace: reklamní kampaně v televizi, rozhlase.

Katalog reklmních fotografií

Nabízíme vám katalog reklamních fotografií online s cenou. Máme vše jednoduše rozděleno do základních kategorií:

Reklamní fotografie je něco, bez čeho se v podnikání a prodeji zboží prostě neobejdete. V praxi totiž mohou nastat pouze dvě situace:

  1. prodáváte / nabízíte něco, co je už běžnou komoditou, fungující na známém principu – pak právě vhodná fotografie daného objektu musí být tím faktorem, který zákazníka přesvědčí, že zrovna ten váš výrobek (byť rozšířený na X dalších místech) je ten pravý. Rozhodující by samozřejmě měla být kvalita, ale překvapivě mnoho lidí dá „na první dojem“.
  2. prodáváte / nabízíte něco, co je nové, revoluční, nečekané – zde také naprosto jednoznačně potřebujete, aby byl tento výrobek na nějakém reálném podkladu vidět. Za prvé proto, že si někteří lidé neumí tak převratnou myšlenku představit nebo za druhé, že sice tuší,  na jakém principu to všechno vzniklo, ale jen prostě „neuvěří, dokud neuvidí na vlastní oči.“

Můžete jedinečnost vašeho díla vyjádřit velkým množstvím krásných slov, ale bez toho, aby bylo vidět, vaše výmluvnost může být k ničemu. Někteří lidé prostě potřebují vidět.

Historie fotografie obecně

V minulých stoletích byla reklama obstarávána malíři a umělci, kteří dokázali vykreslit daný objekt v takových barvách, že vypadal jako skutečný. Nebylo výjimkou (v obchodním světě to není nijak překvapivé), že byly často přikrášleny a na obraze vypadaly lépe, než ve skutečnosti. Chytrý obchodní trik, protože většina zákazníků, hlavně pokud absolvovala dlouhou cestu, by jen stěží zrušila obchod na základě „drobných rozdílů“.  Za první „reklamní fotografii“ by se daly považovat obrazy starověkých dam, které byly zhotovovány na zakázku za účelem dohodnutých sňatků. I zde šlo buď o přikrášlení skutečného obrazu nebo v lepším případě o to, aby měl budoucí vladař alespoň představu, do čeho jde.

Díky vynálezu fotografického přístroje (víte, že fotografie nás provází už téměř 200 let?) se mnohé změnilo. Reklamní fotografie (v tomto případě už skutečně fotografie) sice ve svých počátcích nebyla zrovna levnou záležitostí, ale dokázala zachytit detaily a momenty daleko přesněji. Dalším vývojem se stala běžnou součástí nejen obyčejných lidí, ale i obchodníků marketingových strategií. A funguje tak dodnes. Kde by byla dnešní reklama, nebýt fotografie? U psané, kreslené a mluvené podoby. To by ale asi moc nefungovala.

Fotografie na zakázku

Fotografie obecně (o reklamní to platí dvojnásob) dokáže člověku přinést reálný obraz objektu. Ostrost a detaily, to je často to, co člověka osloví. Přináší i obraz skutečnosti, za které byla fotografie pořízena. Pro toho, kdo se na fotografii dívá, je snadnější se do té situace vžít – „jako by tam skutečně byl“. Nejúžasnější je ale to, že dokáže probudit představivost. Dokáže navodit atmosféru. Vtáhnout člověka do děje. A to je přesně to, o co tu jde.

Je kouzelné, jak lze fotografie všemožně upravovat, kombinovat vlivy a filtry, vytvářet koláže. Tím samozřejmě probuzení imaginace dostává další rozměr. Probudit lidskou představivost, nechat myšlenky působit. To všechno fotografie dokáže a jde jí to velmi dobře.

Reklamní fotografie, ač se to na první pohled nezdá, je výsledkem velkého umění. Nejde jen o krajinku či ovoce na talíři. Aby byla úspěšným reklamním tahounem, je třeba ji pořádně připravit. Zvolit vhodný objekt, pozadí, nastavit správné nasvícení, citlivost filmu, kompozici. To není jen tak a vyžaduje to velké úsilí. Vždyť často udělá dojem už jen samotná fotografie a její zpracování. Pro laika nepatrný rozdíl, jestli byl snímek pořízen amatérem či profesionálem – jedná se stále o ten samý předmět - ale ve výsledku je rozdíl obrovský.

Můžete si vybrat fotografii v naší online galerii.