Reklamní grafika

Reklamní grafika je sama o sobě velmi široký pojem. Setkáme se s ní v podstatě všude. Na místech, kde je potřeba se odlišit a vyniknout. Je velmi nesnadné ji někam přesně zařadit či definovat. Prolíná se mezi mnoha oblastmi lidské činnosti a nabývá různých rozměrů. Reklamní grafiku najdeme od velkoplošných outdoorových billboardů až po miniaturní billboardy webové. Od letáků přes plakáty až po reklamu na vozidlech. Od inzerátů v časopisech až po animovanou prezentaci na multimediálním CD. Všude, kde je třeba sdělit obsah a působit přitom na emoce. Správně zvolená grafika velmi výrazně přispívá k vytvoření určité atmosféry, která může být ovlivňujícím faktorem při rozhodování zákazníka.

Kde použít reklamní grafiku

Účelem reklamní grafiky je odlišit vás od konkurence! Přijít s něčím novým a zároveň vkusným, co zákazníky jasně osloví a představí jim propagovaný výrobek. Využijte nekonečných možností, podmaňte svoji fantazii a vytvořte osobitý grafický styl, zaujměte vzhledem a provedením svých propagačních materiálů.

Firemní styl je jednou ze složek prezentace firmy (firemní image), která ve spolupráci s dalšími prvky vytváří komplexní obraz firmy. Vytvoření dobře navrženého firemního stylu zajišťuje jednotnou vizuální komunikaci s okolním světem a stanovuje jasný směr propagace firmy. Významně přispívá k tvorbě a posilování image firmy. K neopomenutelným součástem stylu patří kvalitně zpracované logo (logotyp), jednotný layout firemních tiskovin, kvalitně provedené internetové stránky a mnohé další prvky.

Logo (logotyp)

Jako hlavní pilíř kvalitní firemní prezentace musíme vytvořit logo nebo logotyp. Logo je grafický symbol, který vizuálně identifikuje vaši společnost. Pokud tento symbol doplníme textem, pak se jedná o logotyp. Hlavní smysl loga spočívá v komunikaci s okolím a kvalita jeho provedení je vizitkou vaší společnosti. Logo musí být snadno použitelné pro různé tipy aplikace. Slouží k jednoznačné identifikaci vaší i firmy i vašich výrobků.

Media a reklama

Pokud vaše firma komunikuje s veřejností především prostřednictvím tištěných médií, je pro vás tvorba image inzerce důležitým prvkem. Zde nejvíce dbejte na kvalitní grafické zpracování, protože reklama musí být účinná a reklamní kampaň má za úkol oslovit co nejvíce zákazníků. Bez dobré grafické prezentace je to velmi obtížné.

Potisk (DTP)

Ať už se bude jednat o běžné vizitky nebo o návrh layoutu nově připravovaného katalogu, je vždy potřeba kreativně a inovativně rozvrhnout jednotlivé grafické prvky. Reklamní grafika nesmí zákazníka vystrašit (odpudit) extravagantností, na druhou stranu ale musí vystoupit z průměrnosti. Perné chvíle pro reklamní grafiky. Zde je nezbytné svěřit se do rukou odborníků, kteří mají zkušenosti, pomohou vám s výběrem tiskové technologie, materiálu a dokončovacího zpracování. Pro úspěch celého snažení je nezbytné dodržet všechny standardy klasické i moderní sazby, které neprofesionální studia často opomíjejí, protože od toho se odvíjí kvalita grafického zpracování. Ta je jedním z rozhodujících faktorů při oslovení zákazníka – podle kvality zpracování reklamní kampaně může ( a bude) posuzovat kvalitu našich produktů či služeb. Kontaktujte nás >>