Reklamní kampaň

Každému obchodníkovi je jasné, že zboží se neprodá samo. Možná s vyjímkou unikátního léku na rakovinu nebo automobilu poháněného vzduchem. Ale i tyto výrobky potřebují reklamu, aby se dostaly do povědomí lidí. V ostatních případech je potřeba prodeji „trochu pomoci“, obzvláště je-li nablízku konkurence. Patříte-li do skupiny lidí, kteří nemají monopol, nevynalezli něco převratného, co spasí celé lidstvo a jejich sortiment tvoří zboží (či služby), které jsou již na trhu běžné, budete k propagaci potřebovat dobrou reklamu a s ní spojenou reklamní kampaň.

Hlavním účelem reklamní kampaně je upoutat pozornost. O tom není pochyb. Vybočit z řady, oslovit zákazníky a přesvědčit je o tom, že pro ně má cenu (je pro ně výhodné) využít právě vašich služeb. Jednoduchá myšlenka, ale složitější zpracování.  Aby byla reklamní kampaň účinná, vyžaduje dobrou strategii, cílené plánování a hlavně správné načasování. Nejeden podnikatel s dobrými úmysly vložil nemalé prostředky do reklamní kampaně, s nadějí, že se reklama sama postará, vydělá si na sebe a ještě zvýší obrat až k nebesům. Hořké zklamání, ztracené investice, cenná životní lekce. I tak končí špatně naplánované reklamní kampaně. Přitom ale stačí málo…

  • Na koho chcete cílit reklamní kampaň
  • Dobře zvážit všechny faktory, které reklamu (účinek reklamní kampaně) ovlivňují. Jaká je cena reklamní kampaně? Vyplatí se mi? Skutečně oslovím takové množství zákazníků, jaké si představuji? Jsou moje výrobky určeny širokému zaměření či spíše pro lokální využití?
  • Nerozhodujte se sami, existuje mnoho způsobů reklamy a stále nové vznikají (viz. sociální sítě jako Facebook, Twitter). Kontaktujte nás a my vám poradíme.

Možnosti propagace a reklamních kampaní

Mediální kampaň – televize, rozhlas

Zde reklamní kampaň osloví milióny lidí, je tedy vhodná pro „globální“ oslovení zákazníků. Nevýhodou je ovšem cena a nutnost velmi precizního načasování. Více o televizní reklamě.

Internet

Jednou z nejvýhodnějších reklamních kampaní je reklama na internetu. Internet se velmi zásadním způsobem rozšířil do většiny oblastí lidské činnosti a na poli reklamy představuje velmi mocný nástroj. Ovlivňuje nás na každém kroku a jeho tržní potenciál nezadržitelně roste. Jeho velkou výhodou je skutečnost, že ho denně navštíví miliony lidí. Bez ohledu na denní dobu, svátek či pracovní den, počasí.

Hlavním ukazatelem, jako ostatně u většiny reklamních kampaní, je cena. Oproti ostatním médiím, kde je možno reklamní kampaně spustit, je cena výrazně nižší, přitom účinnost takovéto kampaně je srovnatelná, někdy i vyšší. (v závislosti na specifických podmínkách) Výsledky reklamní kampaně na internetu je možno sledovat okamžitě a podle toho i přizpůsobit (případně změnit) umístění reklamy na „lukrativnější “ místa. Internet navštěvuje široké spektrum cílových skupin. Jejich pohyb a zaměření můžeme lehce sledovat a přizpůsobit díky tomu zaměření reklamy přesně tam, kde se vyskytuje největší kupní potenciál.  Okamžitá zpětná vazba nám dává otevřené možnosti, jak svoji reklamu přizpůsobit, aby byla co nejefektivnější. 

Jako prostor pro mediální kampaň není pasivním médiem, oproti ostatním formám propagace (např. tisk či televize), lze jej využít ke sdělení nekonečného množství informací a jejich obsah a intenzitu můžeme snadno změnit tak, aby nejlépe vyhovovala aktuálnímu vývoji situace a držela „krok s dobou a davem“. Nejpoužívanější druhy internetové reklamy (prostory pro reklamní kampaň) jsou bannery, reklamní e-maily a reklamní SMS.

Billboardy

Působí trvale (po pronajatou dobu) a dají se lépe zaměřit na určitou cílovou skupinu. Jejich umístění však provází mnohdy velká byrokracie a pronájem již používaných ploch se řídí rozdílnými pravidly, podle toho, jak je jejich umístění lukrativní. Navíc, ve specifických obdobích, (volby) je jejich použití pro běžného smrtelníka omezené. Přesto ale najdou své uplatnění tam, kam se jiná reklama obtížně dostane. Více o pronájmu prostoru a světelné reklamě.

Letáky

Reklamní kampaň pomocí letáků je ideální pro zaměření na lokální cílovou skupinu. Osloví zákazníky okamžitě a za vynaložení minimálních prostředků zapůsobí přesně tam, kde je potřeba. Více o reklamních letácích.