Reklamní LCD

Reklamní dotykový LCD displej představuje vynikající nástroj pro reklamu. Displej může být rozdělen na několik částí a po dotyku se spustí zvolená prezentace uložená na paměťové kartě. Nastavení je velmi jednoduché, nevyžaduje softwarové vybavení. Na kartu se uloží prezentace v jednotlivých složkách, až do pěti vrstev. Tyto displeje mají mnohostranné využití ve službách i obchodu.

Výhody reklamních LCD displejů

 • LCD obrazovky je možno umístit přímo v místě prodeje
 • Jednoduchá instalace reklamních sdělení prostřednictvím paměťových karet
 • Přesné zacílení reklamy,
 • Velká rozmanitost z hlediska velikosti obrazovek
 • Díky nízkým nákladům na reklamní čas můžete prezentovat svůj produkt déle a zcela jinak než v klasických mediálních spotech
 • Možnost kreativního využití obrazovky, například zabudování do objektů specifických tvarů a materiálů.
 • Díky vhodnému umístění LCD panelů jsou informace viditelné prakticky ze všech úhlů pohledu.
 • Kombinace dynamické a statické reklamy
 • Snadné, rychlé a přesné ovládání z jednoho místa
 • Rychlý přenos informací při nenadálých situacích
 • Menší spotřeba el. energie než u klasických CRT monitorů
 • Snadné propojení LCD monitorů bez nutnosti použití rozbočovače
 • Průmyslový LCD monitor bez televizního tuneru
 • Zproštění od povinnosti platit televizní a autorské poplatky

Možnosti využití: obchody, butiky, nákupní centra, čekárny, letiště, sportovní centra, administrativní centra, veletrhy apod.
Reklama je uzpůsobena k působení v mnoha médiích, ale díky specifickým parametrům pro její provoz (cena, efektivita) je málokteré reklamní médium univerzální. Hledáte médium, které by přineslo velké zviditelnění, jasný přehled informací a za rozumnou cenu?

Reklamní displeje staví na technologickém základu LCD displejů. Mají však navíc vlastní procesor a čtečku paměťových karet. Pracují naprosto samostatně, jediné co je nutné pro jejich provoz je přívod elektrické energie. Pomocí dálkového ovládání se jednoduše pracuje se zdroji a nastavením pro přehrávání. Vstupním souborem mohou být obrázky, zvuk či video. Kvalita obrazu je uzpůsobena cílovým požadavkům, tedy získat co nejvíce pozornosti.

Jsou koncipovány pro vysokou zátěž v provozu 24 hodin denně. Displeje mají zabudované reproduktory pro přehrávání hudby a úchyty na zeď, pro jejich snadnou a okamžitou instalaci. Díky efektivnímu řízení časování lze nastavit i automatické zapnutí i vypnutí, a to pro každý den samostatně.  
Unikátním řešením jsou i reklamní LCD displeje s pohybovým čidlem. Pracují tak, že po zaznamenání pohybu automaticky spustí audio/video prezentaci po nastavenou dobu. Výhody tohoto řešení spočívají v úspoře energie nebo momentu překvapení.

Reklamní LCD panely umožňují nejrychlejší předání informací od zdroje k příjemci ve špičkové obrazové kvalitě. LCD technologie tekutých krystalů zaručuje vysoce kvalitní obraz se všemi detaily. Použití reklamních LCD je také ideální na výstavy, eventy, konference či jako infopoint pro různé typy klientů. Jejich velkou výhodou je vzdálená obsluha z jednoho místa, odkud mohou být aktualizovány zobrazené informace na základě vnějších nebo vnitřních impulzů přes internet. Je tedy možné jejich využití i jako prvku pasivní ochrany, kdy vzdálená obsluha může reagovat na nenadálou nebo krizovou situaci tím, že přeruší komerční či jiné sdělení a upozorní návštěvníky vhodnou formou na vzniklý problém a zároveň jim sdělí, jak mají v této situaci postupovat.

Reklamní LCD panely jsou řešením pro všechny, kdo se nebojí využít novinek z oblasti vědy a techniky ve svůj vlastní prospěch a chtějí, aby jejich reklama byla vyjímečná a neotřelá.