Reklamní noviny

Reklamní noviny jsou ve své podstatě noviny jako každé jiné, jen jsou cíleně zaměřené na reklamu. Setkáváme se s nimi pravidelně a reklama v nich nás oslovuje každý den. Pro mnoho lidí, i když se to na první pohled nezdá, mají reklamní noviny stejnou váhou jako běžná zpravodajská periodika. Koneckonců, chceme-li si něco koupit, je v našem zájmu i porovnat si nabídky a zjistit ceny. A kde jinde toho docílit, než v reklamních novinách?

Reklamní noviny jsou naprosto ideálním prostředkem na propagaci služeb či zboží pro lokální oblasti. Typickým příkladem jsou noviny s popisem služeb několika konkrétních firem či srovnání jejich nabídek v rámci jednoho okresu. Zde je reklama v drtivé většině cílena na geografickou skupinu obyvatel, pro které má konkrétně význam.

Reklamní noviny ZDARMA

Jejich nespornou výhodou je to, že jsou většinou zdarma. Co si budeme povídat, status ZDARMA je pro spoustu lidí nepřekonatelným lákadlem. Už jen fakt, že je něco zdarma, je žene nezadržitelně kupředu, aby to získali, i když to mnohdy k životu ani nepotřebují. Co kdyby to náhodou došlo a pak už to přestalo být zadarmo – toho se musí honem využít… Pro potřeby reklamy to je samozřejmě jen dobře, protože rozšíření reklamních novin (a reklamy v nich obsažené) to velmi prospívá.

Reklamní noviny, podobně jako katalogy či bulletiny, jsou univerzálním způsobem, jak dostat určitou reklamu mezi co nejvíce lidí. Mnoho lidí „odebírá“ reklamní noviny pravidelně, protože se o dané obory (produkty) zajímá a sleduje vývoj trhu a porovnává nabídky s konkurencí. Takoví lidé přesně vědí, co chtějí a díky dobře podané reklamě v reklamních jich můžete oslovit a získat velmi mnoho.

Důvodů, proč lidé čtou reklamní letáky a reklamní noviny je celá řada. Můžeme polemizovat nad tím, který je ten hlavní a vedoucí, ale podstatné je to, že čtou. Reklama funguje, tak jak má. A tak ať už je zájem veřejnosti o reklamní tiskoviny (reklamní noviny) z pouhé nudy, aby měli ve vlaku co číst nebo zvědavosti, aby zjistili, co je zase ve světě obchodu nového, podstatné je, že zájem a uplatnění zde je a funguje každý den.

Cílení reklamních novin

Další výhodou, u těch tištěných reklamních novin, je fakt, že se velmi snadno dostanou se mezi obyčejné lidi. Neznamená to samozřejmě, že vysoce postavených či funkcionovaných lidí se to netýká. Pokud je reklamní strategie alespoň trochu promyšlená, pak je ideální stojan s reklamními novinami umístit tam, kde osloví co nejvíce lidí. Reklamní noviny jsou zpravidla k dostání na takových místech, kde dochází k velkému pohybu lidí, nejlépe každodennímu, pravidelnému a stálému. Nejčastěji se s nimi setkáte ve vestibulech metra či jiné městské hromadné dopravy, na benzínkách, ale i ve vlacích. V knihovnách, obchodních centrech či recepcích společností. Všude tam najdou spolehlivě svůj cíl – zákazníka.

Umísťování stojanů s reklamními novinami s sebou ovšem někdy nese určitá omezení a náklady na tisk při pravidelné periodizaci také mohou být zatěžujícím faktorem. Záleží samozřejmě na objemu reklamy.

Ideální alternativou je využití internetových reklamních novin. Zde není kladen takový důraz na místa, kde se lidé k novinám dostanou, jako u tištěné formy, ale samozřejmě je dobré mít na zřeteli návštěvnost stránek a podle toho reklamu přizpůsobit. Odpadá spousta starostí od tisku přes rozvoz a celkovou logistiku. Reklamy v internetových novinách cestují samy, samy se vyvěšují a zviditelňují a nevadí jim ani nepřízeň počasí, ani pozdní noční hodiny.