Reklamní osvětlení

Reklamní osvětlení nás provází na každém našem kroku. Vidět a být viděn, toť jedno z mnoha moudrých pravidel úspěšné reklamy. Reklamní osvětlení splňuje (pomáhá naplnit) obojí.

Základní druhy reklamního osvětlení

 • led lampičky
 • neonysvětelné kabely
 • led sloupy s měnícím se světlem
 • světelné pruty, sítě
 • světelné závěsy
 • led objekty

Reklamní osvětlení (též jako architektonické osvětlení) je pojem, který se objevil již dávno, avšak jeho masové rozšíření spojené s rozvojem světelné techniky lze pozorovat až v druhé polovině 20. století, zejména v několika posledních letech. Pod oním pojmem „architekturního osvětlení“ je možné si představit například umělecké osvětlení staveb. Takovou „osvícenou“ stavbou může být i vaše provozovna, prodejna, sídlo společnosti. 

Zatímco v dávných dobách využívali stavitelé k osvětlení přirozeného světla (souviselo to s technickým pokrokem té doby), poslední století, díky technické revoluci, zažívá využití uměle vytvořeného světla velký boom. Dnes se vnější osvětlení budov rozšiřuje v centrech velkoměst na většinu významnějších objektů a často má reklamní charakter. Vede k tomu ohromný rozvoj turistického ruchu a hlavně samotné světelné techniky.

Přirozeně při projektování, výstavbě i provozu různých reklamních osvětlení vzniká mnoho otázek a problémů, které je třeba řešit. Především jde o rozhodnutí, co a jak osvětlovat. Ne každá nasvícená plocha totiž musí být automaticky přínosem a při špatně promyšlené strategii může jít jen o zbytečné plýtvání energií.

Další, ekonomicky i ekologicky výhodnou formou propagace pomocí reklamního osvětlení, je využití moderních technologií a zvolení reklamní strategie v užším měřítku. Například LED technologie nám v dnešní době nabízí neskutečně mnoho možností, jak vyniknout, zapůsobit, přitáhnout na sebe pozornost a přitom zůstat v energetické třídě A.

Výhody reklamního osvětlení pomocí LED technologie

 • Produkují více světla než žárovky, což je užitečné v zařízeních napájených bateriemi,
 • Mohou vyzářit světlo v požadované barvě bez použití složitých barevných filtrů.
 • Jejich pouzdro může být navrženo tak, aby soustředilo světlo na určité místo. Klasické žárovky a zářivky většinou potřebují k soustředění světla vnější optickou soustavu.
 • Při využití funkce „stmívání“ nemění svou barvu - na rozdíl od žárovek, které při snížení napájení vydávají žlutější světlo.
 • Jsou odolné vůči nárazům a obecným nepříznivým vlivům – výkyvy teplot apod..
 • Jejich ideální použití je v místech, kde dochází k častému vypínání a zapínání zařízení, na rozdíl od žárovek, u kterých častém zapínání a vypínání výrazně snižuje jejich životnost.
 • Mají extrémně dlouhou životnost. Zhruba 10x větší než zářivky a 100x větší než obyčejné žárovky.
 • Doba jejich iniciace je v řádu mikrosekund.
 • Jsou velice malé a snadno mohou být osazeny do desky plošných spojů.
 • Neobsahuji rtuť (na rozdíl od zářivek).

Má ovšem i své nevýhody

 • Mají vyšší pořizovací náklady než tradiční světelné zdroje. Pro vytvoření světelného efektu potřebujeme daleko větší množství LED zařízení. Nicméně pokud ale budeme brát v úvahu celkové náklady včetně udržovacích, daleko překonávají žárovky a halogenové zdroje světla.
 • Jejich výkonnost hodně závisí na teplotě okolního prostředí. V případech použití v prostředí s vyššími teplotami je nutno zajistit dostatečné chlazení.
 • Musí být napájeny správným proudem.
 • Světlo z bílých LED diod může zkreslovat barvy

Využití reklamního osvětlení přináší samozřejmě mnoho výhod do naší marketingové strategie. Pokud dokážeme vytvořit dostatečně poutavý a zajímavý světelný projekt, bude oslovení zákazníka a představení našeho produktu jednoduchou záležitostí.