Televizní reklama

Televizní reklama patří k nejrozšířenějším druhům reklamy a marketingu vůbec. Denně osloví milióny lidí a její účinnost je naprosto drtivá v porovnání s jinými formami reklamy. Z toho vyplývají celkově nízké náklady na oslovení jednoho zákazníka a v kombinaci s jedinečným způsobem využití lze tuto formu reklamy považovat za jednu z nejlepších investic pro prezentaci Vaší firmy či výrobku.

Oslovuje široké spektrum lidí doma, v zaměstnání, na dovolené a díky celosvětovému rozšíření televize a pokrytí televizním signálem jsou její možnosti takřka neomezené. Televizní přijímač dnes vlastní téměř každá domácnost (v mnohých domácnostech dokonce počet televizí přesahuje počet obyvatel domu) a s rozšiřující se nabídkou programů se televizní reklamě otvírají stále nové a nové cesty k dalším zákazníkům, kteří využijí jejich služeb. 

Televizní reklama ovlivňuje každého z nás

Přiznejme si upřímně, že za téměř 80 let svojí existence ovlivnila televize život každého z nás. Mnoho lidí se při výběru zboží či při rozhodování o službách odkazuje právě na reklamu, kterou viděli v televizi a jejich samotné podvědomí je televizní reklamou přímo ovlivňováno, aniž si to většina z nich uvědomuje. Televize je něco, co působí v našem životě každý den, o svátcích i nedělích a právě díky její "všudypřítomnosti" je televizní reklama tak účinná a efektivní. Od doby, kdy nás u reklamy vítal "pan Vajíčko", už uplynulo mnoho času.

Za posledních 20 let prošla samotná televize i televizní reklama řadou velkých změn, což umožnilo rozvoj v této oblasti v nebývalé míře. Lidé, kteří vytvářejí televizní reklamy, jsou profesionálové, kteří přesně vědí, jak reklamu vytvořit, aby byla poutavá, věcná a přitom zasáhla co největší množství zákazníků.

Důležitým prvkem televizní reklamy je její jedinečnost. Dnes už ale nejsou TOP slova "nejlepší, nejsladší, jedině naše služby, výrobky..." Většinou také proto, že pro mnohé příjemce reklamy není problém "ověřit si" na internetu, co vlastně v televizním spotu viděli a mají dostatek času dané informace zpracovat a rozhodnout se podle toho. 

Lidé už dnes vědí, co chtějí slyšet. A to je právě ten správný čas pro kreativní profesionály televizních reklam. Také oni vědí, co chtějí lidé slyšet a vědí, jak to udělat. Jedinečnost reklamy může podpořit i hudba, která hraje v pozadí reklamy a může změnit vnímání jedince (či skupiny), že vnímá a přijímá reklamu pozitivněji, než tichou reklamu. A protože je mnoho lidí, kteří mají televizi zapnutou jen jako kulisu, je to právě ten "nezvyklý zvuk", který je donutí zvednout hlavu a poslouchat a vnímat reklamu, které v tu chvíli už nic nebrání, aby si svého cílového zákazníka oslovila.

Podle dnešních průzkumů shlédne člověk v průměru denně okolo 20 reklam. Podle stejných průzkumů polovina lidí opravdu věří pravdivosti sloganů, které viděli v televizní reklamě. Ideální cílovou skupinou pro tento druh reklamy je mladá a střední generace, protože i přes vymoženosti internetu to jsou právě oni, kdo s televizí vyrůstali a kteří jí nejvíce naslouchají.

Oslovte své zákazníky správně cílenou televizní reklamou

Nespornou výhodou televizní reklamy je rychlost, s jakou zasáhne cílové zákazníky. Okamžitě! V porovnání s účinností reklamy například v tisku nebo na billboardech, může televizní reklama sdělit zákazníkovi v krátkém čase daleko více informací než statický obrázek. Za použití moderní techniky a multimédii (např. počítačové animace podkreslené příjemnou hudbou) lze i z obyčejné televizní reklamy vytvořit fenomenální dílo, které je pro diváka nejen zdrojem informací o produktu, službě či firmě, ale i zážitkem, díky kterému se v konečném důsledku snadněji rozhodne, zda využít té či oné konkrétní nabídky.