Velkoformátový tisk

Velkoformátový tisk najde své uplatnění všude tam, kde je potřeba upoutat trochu víc, než by běžná reklama zvládla. Také je používán ve specifických oblastech, kde jiné druhy reklamy nelze použít.

Velkoformátový tisk se v základních měřítkách dělí podle místa, pro které je určeno. Díky této specifikaci, velikosti a množství je pak zvolena vhodná technologie a potřebné úpravy. Velkoformátový tisk je pečlivě koncipován pro prostředí, kde je požadována dlouhodobá životnost.
Díky působení slunečních paprsků, které uvolňují UV záření, by nesprávným postupem mohlo dojít ke znehodnocení výrobku tím, že by běžné barvy vybledly. Proto se používají speciální solventní barvy, které se svým složením podobají sítotiskovým barvám a touto technologií je dosaženo fotografické kvality při tisku na bilboardový papír, citylightový papír, PVC samolepku, plachtovinu či  síťovinu. Životnost tohoto tisku je ve vnějších podmínkách až 5 let. Pokud je na výtisk použita navíc ochranná laminaci s UV filtrem, prodlouží se tak zachování barevnosti až 2 roky. Navíc se tím dosáhne i určité ochrany proti otěru.

Kde výhodné použít velkoformátový tisk

Díky rostoucí poptávce po špičkové kvalitě velkoformátového tisku přicházejí na trh stále lepší technologie a nové modely přinášejí až o 20 % širší barevný prostor. Nový inkoust využívá polymery zajišťující vyšší odolnost vůči poškrábání a blednutí barev. Za použití vyšší denzity černé barvy je tak umožněn tisk většího množství detailů v oblastí stínů na fotografiích. Zvýšení mechanické pevnosti tiskáren přináší přesnější umístění tiskového bodu a následně tak i vyšší přesnost tisku textu či větší uniformitu barevných ploch, navíc je zajištěna přesná kalibrace barev díky vlastnímu výkonnému multi-sensoru.

Nabídka velkoformátového tisku

Pak vás jistě bude také zajímat, jaká vstupní data je dobré si připravit. Zde malá ukázka:

  • podklady je dobré mít ve formátu PDF, případně TIFF.
  • písma musí být vložená
  • PDF by nemělo obsahovat vlasové linky
  • PDF by nemělo být dodatečně oříznuto v Acrobatu nástrojem "Crop"
  • nepoužívat kompresi JPG2000 – povolená je pouze komprese JPG a ZIP
  • pokud připravujete data v jiném měřítku než 1:1, je nutné počítat s tzv. efektivním rozlišením bitmap. Např. do billboardu 1:20, kde je požadavek na rozlišení bitmapy 50 dpi musíte umístit do dokumentu bitmapu o rozlišení 20 × 50 = 1000 dpi na zvětšení 100 %.

Užitečné tipy

  • Písma – v sazbě používat pokud možno písma Type1, nebo OpenType (TrueType raději ne).
  • Rozlišení bitmap – pro bitmapy s polotónovými rastry doporučujeme efektivní rozlišení 300 dpi (minimálně 150 dpi). Pro "perokresby" (bitmapy neobsahující polotónový rastr) je potřeba alespoň 600 dpi. Tato rozlišení nejsou podmínkou nutnou, je ovšem třeba počítat se zhoršenou kvalitou.
Velkoformátový tisk je vhodný pro outdoorovou reklamu, kde budete chtít oslovit širší okruh zákazníků. Díky moderním výrobním postupům, které zaručují dlouhou životnost, si můžete být naprosto jisti, že tato reklama osloví mnoho zákazníků. Pokud máte vizi a možnosti, jak ji převést do podoby velkoformátového tisku, rozhodně neváhejte. Kontaktujte nás >>