Virální marketing

Virální marketing je druhem marketingové strategie, pomocí které se pro šíření komerčního sdělení využívá sociálních sítí a internetu obecně. Jedná se o řízenou aktivitu, která svojí povahou motivuje příjemce k roli šiřitele.

Principy virálního marketingu umožňují oslovit velké množství potenciálních spotřebitelů při vynaložení velmi  nízkých nákladů. To se však odráží na vysokých nárocích na realizaci s poměrně nejistým výsledkem a nutností změny obecného nahlížení na proces komunikace.

Virální marketing není samospásný a je třeba dobře promyslet marketingovou strategii a zvážit všechny relevantní faktory, protože není samozřejmostí, že bude fungovat jako samostatný nástroj. Nejúčinnější je v kombinaci s dalšími marketingovými prvky, se kterými se může vhodně doplňovat, dále je rozvíjet a podporovat. Správným výběrem „šiřitelů“  lze virální marketing využít jako komunikační nástroj pro většinu typů společností. Vhodnost a účelnost jeho využití je určena především obsahem sdělení a jeho významem pro uživatele než konkrétní značkou.

Součásti virálního marketingu

Aby byly kroky virálního marketingu pokud možno maximálně úspěšné, je třeba držet se následujících tří ukazatelů: obsah sdělení, body šíření a šiřitelé.

Obsah sdělení

Obsahem sdělení může být prakticky jakákoliv informace nebo sdělení, kterou je možné nějakým způsobem interpretovat dál. Aby k virálnímu šíření skutečně docházelo, je nezbytné, aby byl obsah sdělení (mimojiné) snadno přenositelný a měl i potřebnou sílu - musí být natolik zajímavé, že si o něm lidé budou chtít komunikovat mezi sebou a předávat si ho dál. Virálně se tak mohou šířit odkazy na webové stránky, e-maily a videa, nahrávky hovorů z call center, powerpointové prezentace, dokumenty, multimediální zprávy, apod.

Body šíření

Další nezbytnou součástí virálního marketingu jsou body šíření – tedy místa, navštěvovaná skupinami lidí, u kterých je vysoká pravděpodobnost, že by o daný obsah mohli mít zájem. Správná (a promyšlená) volba přiměřeně vhodných bodů šíření i jejich množství je přímým činitelem účinku takového sdělení a značně zvyšuje šance vzniku virálního šíření. Jako body primárního šíření mohou sloužit prakticky všechna myslitelná média, nejčastěji jsou však pro šíření využívána média sociální – např.: online aplikace, blogy, komunitní weby, chaty, diskuzní fóra apod.

Šiřitelé

Šiřitelé jsou nejdůležitější složkou virálního šíření – díky nim se „virus“ (nesená informace) šíří dál. Pouze za splnění podmínky, že sdělení přijmou za své a začnou jej aktivně šířit, sdílet a diskutovat o něm uvnitř sociální sítě, dojde k virálnímu šíření. Důvody, proč si sdělení lidé mezi sebou navzájem šíří a věnují mu svůj čas a pozornost, mohou být různé a právě to jej jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou by se měl původce virální „nákazy“ zaměřit.

Příklad za všechny: jako bacilonosič mám daleko větší šance na úspěch v přeplněném autobuse než v nemocničním oddělení – tedy sterilním prostředí.
Mezi ty nejčastější patří emocionální nebo věcný přínos, potvrzení sociálního statusu, nebo i jen pouhá potřeba komunikovat a udržovat si tak sociální vazby. Tak trochu dobrou zprávou může být fakt, že uživatelé sociálních sítí a komunitních webů dost často ztratí ostražitost a ukonejšeni mnohdy falešným pocitem davu, který je obklopuje. S radostí přijímají a šíří informace, které by za normálních okolností daleko více pečlivě zkoumali a s jejich šířením byli opatrnější.  

Je virální marketing "to pravé" pro vás?

Při rozhodování o tom, zda je virální reklama to pravé pro vás, mějte na paměti, že i když se sociální sítě tváří jako nejefektivnější způsob přenosu reklamního sdělení bez ohledu na charakter sdělení, bez plného pochopení postojů a specifik zasažené cílové skupiny hrozí, že původce zaujme stejně či méně lidí, než těch které rozčílí a celé reklamní snažení se pak může minout účinkem.

Profesionálové v naší firmě zaměřující se na sociální weby vám pomohu jak s vytvořením vhodné virální reklamy, tak se šířením. Kontaktujte nás >>