Vizitka

Vizitka (dříve označovaná také jako navštívenka) je jednoduchý informační prostředek, zpravidla používaný k obchodní propagaci. Jejím hlavním účelem je představit nás (naší společnost) a postarat se o to, aby na nás nebylo zapomenuto a naše hlavní komunikační kontakty byly pokud možno neustále k dispozici.

Vizitka = forma rychlé identifikace subjektu (nejen v obchodním sektoru), funguje úspěšně již po staletí. Nejen středověcí obchodníci, ale i šlechtici a členové královských dvorů si zakládali na tom, aby jejich jména byla dobře známa a mohli i na svých cestách dát novým obchodním partnerům jasně najevo, s kým mají tu čest. Pomohlo to jednoznačně posilovat jejich prestiž a image. Stejný princip funguje i dnes. Na vizitku se většinou umisťují hlavní identifikační znaky společnosti. Loga, reklamní symboly a dále možnosti nejčastějšího obchodního spojení. (telefonní číslo, fax, e-mail, www stránky apod.)

Svým způsobem je vizitka umělecké dílo (sloužící k prezentaci a propagaci), protože na velmi malém prostoru je potřeba umístit základní informace o společnosti (náplň činnosti), o subjektu, ke kterému se vizitka váže (např. obchodní ředitel), kontakty (čím více tím lépe), logo společnosti a v lepším případě ještě nějakou tu grafickou úpravu, aby vaše vizitka nebyla tak obyčejná, jako tisíce ostatních. To všechno je navíc třeba sestavit vkusně tak, aby byly informace na vizitce přehledné a snadno zapamatovatelné. Někdy opravdu oříšek.

Pro mnoho lidí je vizitka zbytečností a ztrátou peněz. Jsou to ale lidé, kteří nerozumí odchodu a jsou pak často zklamání, že jejich obchody nejdou tak, jak si představovali. „Jak to může takový malý kus papírku ovlivnit?“, ptají se pak sami sebe. Odpovídáme: „velmi“. Nezapomeňte, že na vizitku si každý sáhne (kvalitní materiál), podívá (dobrý design který zaujme) a vloží do vizitníku (dobré je vizitku ozvláštnit, ať nezapadne mezi ostatní).

Sbírání vizitek

Každý den jsme vystaveni obrovskému náporu informací. Informační kanály jsou přeplněny záplavou nových (i dokola se opakujících) zpráv a je logické, že časem začneme určité informace vypouštět. Zapneme „informační filtr“ a vyčistíme si hlavu od nepotřebných informací. Bohužel se někdy při takovém úklidu ztratí i informace podstatná. Typickým příkladem je telefonní číslo nebo jméno.

V obchodu to zpravidla platí dvojnásob. Každodenní nápor informací je ještě umocněn tlakem starostí o chod společnosti nebo provozu. Můžete být úspěšným obchodníkem, který denně pozná mnoho nových kontaktů a pak pro vás bude naprosto nemyslitelné, abyste je všechny udrželi v hlavě.

Můžete namítnout, že úspěšný byznysmen má sebou diář či sekretářku. To je pravda, ale i tak se najdou situace, kdy paměť selže, diář zůstane v autě a sekretářka zrovna bude někde pobíhat. V tu chvíli vizitka jednoznačně zachrání situaci. 

Dám Vám svoji vizitku…

Jsou to jen čtyři obyčejná slova, ale mají velký význam. V rozvinutějším překladu to znamená: Počítám s naší další spoluprací… Nebojte se na mne obrátit… Jsem vám k dispozici…

Rozvine to určité pouto a naváže vztah. Svým způsobem je to známka výjimečnosti, když od někoho dostanete vizitku. Protože víte, že je pravděpodobně nerozdává na rohu kolemjdoucím na potkání, získáte pocit upřednostnění a určité výhody před ostatními. Stejně tak to funguje i opačně, když někomu dáte svoji vizitku, nejde nejen o to, aby si dotyčný nemusel psát vaše jméno na ubrousek, ale dáváte tím najevo i zájem o to, aby váš obchodní vztah mohl vzniknout, případně pokračovat. Mimo jiné to pomáhá i k tomu, aby si vás dotyčný lépe zapamatoval a jeho cesta  k vám (vašim produktům) byla co nejsnazší.